Условия за ползване на електронен магазин "Нестандартни идеи"

 

Общи условия

Електронен магазин www.nestandartniidеi.com е собственост на фирма “Нестандартни идеи” ЕООД. Забранено е копирането, препубликуването или разпространяването на логото и съдържанието на електронния магазин по какъвто и да е начин, без изрично писмено разрешение за това. Всяко подобно действие се преследва по предвидения от закона ред.

 

Всички цени, посочени в електронния магазин, са крайни, в български лева, с включен ДДС. По технически причини, в сайта може да отсъства символа "лв." след цената, но се подразбира, че това е коректната разплащателна единица. В цената на продукта не е включена стойността на доставката, която клиентът заплаща отделно, освен в случаите, когато е посочено друго.

 

“Нестандартни идеи” ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на продуктите, дължащи се на специфики в екраните на компютрите на потребителите.

 

Права и задължения на потребителя

Потребителят на електронния магазин има право:

 - да разглежда предлаганите продукти, да ги поръчва след регистрация, както и да ги получава след заплащане на тяхната стойност;

- да се информира по телефон за статуса на своята поръчка в рамките на посоченото работно време;

- да се откаже от направената поръчка преди да получи снимки за одобрение на проект. Потвърждаването на изработен проект автоматично обвързва потребителя с направената от него поръчка;

- да информира “Нестандартни идеи” ЕООД за открити нарушения при използване на електронния магазин www.nestandartniidei.com

 

Потребителят се задължава:

- да заплати стойността на поръчания/те от него продукт/и в зависимост от избрания от него начин;

 - да заплати разходите по доставката;

- да спазва законите на РБългария, нормите за етично поведение и Интернет етиката при използване на услугите на електронния магазин.

 

Права и задължения на “Нестандртни идеи” ЕООД

В качеството си на собственик на електронен магазин www.nestandartniidei.com, “Нестандртни идеи” ЕООД има право:

- да прекрати без предупреждение достъпа до www.nestandartniidei.com при условие, че изпълни всички поръчки, приети и потвърдени до момента на затварянето на електронния магазин;

- да променя цените на продуктите, както и да променя гамата от предлагани продукти в онлайн магазина, без да уведомява предварително своите потребители;

- да откаже изпълнението на поръчка, в случаите, когато потребителят не е спазил условията за ползване на електронния магазин;

- да откаже публикуването на коментар за продукт в случай, че коментарът съдържа нецензурни думи, призовава към насилие, религиозна или расова дискриминация, извършване на престъпление, както и в случаите, когато коментарът е рекламно послание, непоискано от “Нестандартни идеи” ЕООД.

 

“Нестандартни идеи” ЕООД се задължава:

- да достави в срок поръчания/те от потребителя продукт/и;


За въпроси, които не са уредени от настоящите условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.